Đăng bởi taphanghai lúc Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

Công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh luôn tự hào là một công ty cống hiến hết sức mình để giúp Quý doanh nghiệp có môi trường làm việc sạch đẹp hơn thông qua các đề án, công trình bảo vệ môi trường do các thạc sĩ, kỹ sư môi trường giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề. Qua nhiều năm, chúng tôi đã xây dựng được một đội ngũ nhân viên chuyên lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM với thời gian thực hiện nhanh chóng, chi phí thấp, thủ tục đơn giản.

Nếu Quý doanh nghiệp có nhu cầu thì hãy điện thoại đến số Hotline: 0938 39 52 54 để được tư vấn miễn phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.

I. Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là gì?


Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là xem xét các ảnh hưởng qua lại giữa môi trường với các hoạt động phát triển kinh tế trong các chính sách, các chương trình và các dự án phát triển.

Tác động đến môi trường có thể tốt hoặc xấu, có lợi hoặc có hại nhưng với việc lập báo cáo ĐTM sẽ giúp cho các nhà đầu tư đưa ra quyết định lựa chọn những phương án khả thi, tối ưu về kinh tế và kỹ thuật trong bất cứ một kế hoạch phát triển nào.

Mỗi ĐTM cần phải xem xét tất cả những tác động có ảnh hưởng và những tác động không có ảnh hưởng đối với sức khỏe con người, hệ sinh thái, khí hậu và khí quyển trong suốt quá trình thiết kế, thực hiện và vận hành của dự án.

Để có được giấy phép xây dựng, mọi doanh nghiệp đều phải hoàn thành Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, đây là bắt buộc. Và nếu bạn không hoàn thành ĐTM thì dự án của bạn sẽ mãi mãi là dự án.

II. Tại sao phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM?

- Thực hiện yêu cầu của Luật bảo vệ môi trường (BVMT) Việt Nam.
- Là một nội dung của dự án phát triển, thiếu ĐTM thì dự án sẽ không được phê duyệt.
- Xây dựng định hướng phát triển kinh tế xã hội mà không tổn hại đến môi trường.
- Dự báo - ngăn ngừa - kiểm soát các tác động của hoạt động sản xuất ảnh hưởng đến môi trường.
- Đạt được sự bền vững, phát triển lâu dài giữa sản xuất và bảo vệ môi trường.

Vì những điều trên mà Doanh nghiệp bạn phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.
III. Đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

1. Căn cứ pháp lý để lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2014. Luật môi trường có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.
- Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2015_ có hiệu lực từ ngày 01/04/2015, Nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT, ban hành ngày 29 tháng 05 năm 2015_ có hiệu lực từ ngày 15/07/2015, Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường.

2. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

- Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất.
- Đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM quy định tại Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP.
- Dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM hoặc đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận Đề án bảo vệ môi trường tới mức tương đương với các đối tượng theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định.
IV. Cơ quan thẩm định và thời hạn thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM

- Báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là 60 ngày làm việc.
- Báo cáo ĐTM không thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với những dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định là 45 ngày làm việc.
- Thời hạn phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM tối đa là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hỗ Trợ
Kỹ Thuật
Kỹ Thuật