Đăng bởi Unknown lúc Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016
Điều kiện xin giấy chứng chỉ hành nghề


* Người được cấp chứng chỉ hành nghề dược phải có một trong các văn bằng sau đây tùy theo yêu cầu đối với từng hình thức tổ chức kinh doanh thuốc:


a) Bằng tốt nghiệp Đại Học Dược;

b) Bằng tốt nghiệp trung học dược;

c) Văn bằng Dược tá;

d) Bằng tốt nghiệp trung học y;

đ) Bằng tốt nghiệp đại học y hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học

e) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc trung học về y học cổ truyền;

g) Các loại văn bằng về lương y, lương dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyên và trình độ chuyên môn y dược học cổ truyền.

*Điều kiện về văn bằng và thời gian thực hành đối vơi chủ cơ sở bán lẻ:

a) Chủ nhà thuốc ở các thành phố trực thuộc Trung ương, Thành phố, Thị xã thuộc tỉnh phải có văn bằng quy định tại điểm a khoản 1 nêu trên và thời gian thực hành ít nhất la 5 năm tại cơ sở dược hợp pháp, đối với các địa bàn khác phải có văn bằng quy định tại điểm a khoản 1 nêu trên và thời gian thực hành ít nhất là 2 năm tại cơ sở dược hợp pháp. Dược sỉ Đại học tốt nghiệp hệ chuyên tu được đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ngay sau khi tốt nghiệp.

b) Chủ quầy thuốc phải có bằng tốt nghiệp từ trung học chuyên nghiệp dược trờ lên và có thời gian thực hành ít nhất là 2 năm tại cơ sở dược hợp pháp

c) Chủ đại lý bán thuốc của doanh nghiệp phai có văn bằng dược tá trở lên và thời gian thực hành ít nhất là 2 năm tại cơ sở dược hợp pháp.

Hồ sơ cấp mới chứng chỉ hành nghề:
- Đơn đề nghị cấp CCHN ( theo mẩu trong hồ sơ)

- Bản sao hợp pháp bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với phạm vi hành nghề.

-Giấy khám sức khỏe (do các cơ sở y tế cấp huyện trở lên chứng nhận)

-Giấy xác nhận thời gian thực tập hợp pháp do thủ trưởng cơ quan xác nhận (đối với cán bộ đang công tác trong cơ quan Nhà nước); Đối với cán bộ nghỉ hưu hoặc đã nghỉ công tác thay thế bằng sổ bảo hiểm hoặc bản xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xả hội; Nếu thời gian thực hành tại các cơ sở y dược tư nhân thì phải có giấy xác nhận thời gian thực hành và kèm theo bản hợp đồng lao động (yêu cầu phải thực hành tư 2 năm trở lên)

- Có văn bản hướng dẫn và quy chế chuyên môn về hành nghề Y -Dược.

- Bản photo hộ khẩu thường trú và chứng minh nhân dân

- 02 ảnh 4x6

Hồ sơ gia hạn chứng chỉ hành nghề Dược - Y

- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề.

-Giấy Khám sức khỏe

-02 ảnh 3x4

-Bản photo hộ khẩu thường trú và chứng minh nhân dân

Hồ sơ đổi loại hình hành nghề:

- Đơn cấp chứng chỉ hành nghề

- Bản gốc CCHN đã được cấp

- Bản gốc GCN đủ điều kiện hành nghề

- Giấy khám sức khỏe ( đối với những trường hợp CCHN đã được cấp trên 1 năm)

-Bản photo hộ khẩu thường trú và chứng minh nhân dân

- 02 ảnh 3x4.

Dịch vụ của chúng tôi:
- Khảo sát cơ sở, mặt bằng.

- Tư vân các quy định về chứng chỉ hành nghề Dược - Y

- Đại diện khác hàng hoàn tất cá hồ sơ và giao nộp tại cơ quan quản lý.

-Sau khi ký hợp đồng, đại diện khách hàng dịch thuật và công chứng mọi giấy tờ

- Đại diện khách hàng giao nộp hồ sơ và chịu trách nhiêm theo dõi và bổ sung nêu cơ quan yêu cầu

- Tiếp nhận và bàn giao cho khách hàng

- Thời gian thực hiện: 30 ngày.

Đừng ngừng ngại hãy gọi ngay cho chúng tôi Mr: Cường sđt 0972042994 để được tư vấn miễn phí về quy trình, thủ tục và cung cấp dịch vụ tốt nhất.

Hỗ Trợ
Kỹ Thuật
Kỹ Thuật