Đăng bởi Unknown lúc Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016
Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân đánh giá sự phù hợp của sản phẩm được công bố với Quy chuẩn tương ứng (QCVN)


Công bố phù hợp quy định là đánh giá sự phù hợp của sản phẩm được công bố với quy định an toàn thực phẩm (TCVN)

 Đối với những sản phẩm không có quy chuẩn kỷ thuật thì thay vì công bố hợp quy sẽ phải tiến hành công bố phù hợp quy định về an toàn thực phẩm.

TRÌNH TỰ CÔNG BỐ HỢP QUY: 

- Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp quy với quy chuẩn kỷ thuật tương ứng.

- Đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý.

HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY:

 1/ Bản Công bố hợp quy

2/ Quy chuẩn sử dụng để làm công bố hợp quy (Bản sao quy chuẩn kỷ thuật).

3/ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa (đặc điểm tính năng, công dụng).

4/ Kết quả thử nghiệm, xét nghiệm, hiệu chuẩn

5/ Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001trường hợp tổ chức đã được chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001 - 2001.

6/ Kế hoạch giám sát định kỳ.

7/ Báo cáo đánh gia hợp quy kèm theo tài liệu liên quan.

Ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn miển phí, gỡ rối những thủ tục giấy tờ khác: Giấy phép kinh doanh, Vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, nhà hàng - khách sạn, kiểm nghiệm thực phẩm, công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm, công bố mỹ phẩm, giấy phép môi trường, giấy phép quảng cáo thực phẩm, sở hữu trí tuệ, mã vạch...Đừng ngừng ngại hãy gọi ngay cho chúng tôi  0972042994 - 08 98750054 để được tư vấn miễn phí về quy trình, thủ tục và cung cấp dịch vụ tốt nhất.

Hỗ Trợ
Kỹ Thuật
Kỹ Thuật