Đăng bởi Unknown lúc Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016




HACCP là tên viết tắt của các chữ "Hazard Analysic Critical Control Point". Có nghĩa là "Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn".Trong nhiều năm gần đây, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng trở nên nghiêm trọng và được chính phủ ở nhiều quốc gia quan tâm thực hiện.

Hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm đã nhận biết rõ ràng hơn về tầm quan trọng của vệ sinh an toàn thực phẩm đối với con người. HACCP là một công cụ hữu hiệu giúp các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có thề kiểm soát được vấn đề này.

Trải qua hơn 30 năm ra đời và được cải tiến theo từng giai đoạn Hệ thống HACCP đã chứng minh được khã năng kiểm soát và giảm thiểu nhưng rủi ro cho an toàn thực phẩm trong tất cả công đoạn chế biến, kể từ lúc bắt đầu là nguyên vật liệu cho đến những bước cuối cùng như đóng gói, lưu kho, bảo quản và phân phối sản phẩm. HACCP đã thực sự trở thành một hệ thống an toàn thực phẩm hoàn chỉnh cho các phương pháp kiểm tra truyền thống vì HACCP chú trọng đến kiểm soát quá trình chứ không chỉ đơn thuần là kiểm tra chất lượng sản phẩm cuối cùng.

Tại sao Phải xây dựng hệ thống HACCP??

HACCP là một hệ thống tỏ ra rất hiệu quả với mục đích ngăn ngừa, giảm thiểu và loại bỏ những mối nguy cho an toàn thực phẩm xuống đến mức chấp nhận được.

Hệ thốn HCCP được xây dựng nhằm bảo vệ sản phẩm khỏi bị nhiễm bẩn từ các tác nhân sinh học, hóa học và vật lý học, qua đó chứng minh được tính an toàn và đáng tin cậy của sản phẩm.

Các nguyên tăc của HACCP: Gồm 7 nguyên tắc

Nguyên tắc 1: Tiến hành phân tích các mối nguy hiểm xác định các mối nguy tiềm ẩn ở mỗi giai đoạn anh hưởng đến an toàn thực phẩm từ sơ chế, chế biến, phân phối cho tới khâu tiêu thụ cuối cùng. Đánh giá khã năng xuất hiện các mối nguy và xác định các biện pháp kiểm soát chúng.




Nguyên tắc 2: Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP: Critical Points)

Xác định các ngưỡng tới hạn không được vượt quá nhằm đảm bảo khống chế có hiệu quả các điểm kiểm soát tới hạn.


Nguyên tắc 3: Xác định các ngưỡng tới hạn

Xác định các ngưỡng tơi hạn không được vượt quá nhằm đảm bảo khống chế có hiệu quả các điểm kiểm soát tới hạn.




Nguyên tắc 4: Thiết lập hệ thống giám sát các điểm kiểm soát tới hạn:

Xây dựng hệ thống các chương trình thử nghiệm hoặc quan sát nhằm giám sát tình trạng của các điểm kiểm soát tới hạn.




Nguyên tắc 5: Xác định các hoạt động khắc phục cần phải tiến hành khi hệ thống giám sát cho thấy tại một thời điểm kiểm soát tới hạn nào đó không được thực hiện đầy đủ.




Nguyên tắc 6: Xác lập các thủ tục kiểm tra để khẳng định hệ thống HACCP đang hoạt động có hiệu quả.




Nguyên tắc 7: Thiết lập hệ thống tài liệu liên quan đến mọi thủ tục, hoạt động của chương trình HACCP phù hợp với các nguyên tắc trên và các bước áp dụng chúng.







Tiêu chuẩn ISO 22000 là gì??




Tiêu chuẩn ISO 22000 do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành nhằm xây dựng hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn trong quá trình sản xuẩt, chế biến thực phẩm có phạm vi áp dụng mang tính quốc tế, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu.




Điễm khác biệt giữa ISO 22000:2005 và HACCP là ISO 2000 : 2005 quy định thêm các yêu cầu về hệ thống quản lý với cấu trúc tương tự ISO 9001, điều này đã tạo thuận lợi cho việc tích hợp ISO 22000 và ISO 9001.




Tiêu chuẩn ISO 22000 : 2005 đưa ra bốn yếu tố chính đối mặt với một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Các yếu tố này đảm bảo an toàn thực phẩm trong suốt chuổi cung ứng thực phẩm từ khâu đầu tiên đến khi tiêu thụ sản phẩm. Bốn yếu tố của tiên chuẩn này là:




+ Trao đổi Thông tin.

+Quản lý hệ thống.

+ Các chương trình tiên quyết (PRPs: Prerequisite Programmes)

+ Các nguyên tắc HACCP.




Lợi ích mà ISO 22000 mang lại cho các tổ chức khi áp dụng hệ thống HACCP do tổ chức Codẽ đề ráẽ là dể dàng hơn trong việc áp dụng một cách thống nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm mà không có sự khác biệt đối với các quốc gia và các sản phẩm thực phẩm có liên quan.




ISO 22000 được thiết kế để phù hợp với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm này. Phạm vi của hệ thống an toàn thực phẩm bao gồm: Những nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, những nhà sản xuất thực phẩm thức ăn chăn nuôi, những nhà sản xuất thực phẩm sơ chế, các hãng vận chuyển và bảo quản thực phẩm và các nhà thầu phụ bán lẽ về thực phâmtvà các cửa hàng dich vu, cùng các tổ chứ liên quan như những nhà tổ chức trang thiết bị,vật liệu bao gói, tác nhân làm sạch, các thành phàn phụ gia.




ISO 22000 kết hợp chặc chẽ các nguyên tắc HACCP và bao quát tiêu chuẩn then chốt được xây dựng bởi rất nhiều các nghiệp đoàn bán lẽ thực phẩm toàn cầu cùng với sự tham gia của những chuyên gia trong ngành thực phẩm.




GMP " Thực hành sản xuất tôt" 


GMP (Good ManuFacturing Practice) Được gọi là " Thực hành sản xuất tốt" áp dụng để quản lý sản xuất trong các ngành : Sản xuất Dược Phẩm, Mỹ Phẩm, Thiết bị Y tế, Thực Phẩm, Bao bì.... theo khuyên các WHO, EU, PIS, FDA, ASEAN.




Các quy định của GMP yêu cầu cách tiếp cận chất lượng đối với sản xuất giúp các doanh nghiệp loại bỏ hoặc giảm thiểu các chất gây ô nhiểm với các sự cố, rủi ro trong hoạt động sản xuât kinh doanh. Điều này củng góp phần đảm bảo cho khách mua sản phẩm không bị anh hưởng hay thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.







Đừng ngừng ngại hãy gọi ngay cho chúng tôi Mr: Cường sđt 0972042994 để được tư vấn miễn phí về quy trình, thủ tục và cung cấp dịch vụ tốt nhất.

Hỗ Trợ
Kỹ Thuật
Kỹ Thuật